colegios en peru : 70
 1. nido 1613
 2. nido 1614
 3. nido 1615
 4. nido 1616
 5. nido 1617
 6. nido 1619
 7. nido 16192
 8. nido 16193
 9. nido 16194
 10. nido 162
 11. nido 162
 12. nido 1620
 13. nido 1621
 14. nido 16210
 15. nido 16224
 16. nido 16230
 17. nido 16239
 18. nido 1624
 19. nido 1625
 20. nido 16250
 21. nido 16259
 22. nido 1626
 23. nido 16261
 24. nido 1627
 25. nido 1628
 26. nido 16283
 27. nido 1629
 28. nido 16290 virgen de guadalupe
 29. nido 16292
 30. nido 163
 31. nido 163
 32. nido 163
 33. nido 1630
 34. nido 1631
 35. nido 1632
 36. nido 1633 nuestra señora del perpetuo socorro
 37. nido 1634
 38. nido 1635
 39. nido 1636 sagrado corazon de jesus
 40. nido 1637
 41. nido 1638
 42. nido 1639
 43. nido 164
 44. nido 164
 45. nido 164 san pablo
 46. nido 1640
 47. nido 1641
 48. nido 1642
 49. nido 1643
 50. nido 1644
 51. nido 1645
 52. nido 1646
 53. nido 1646
 54. nido 1647
 55. nido 1647
 56. nido 1648
 57. nido 1648
 58. nido 1648 carlota ernestina
 59. nido 1649
 60. nido 1649
 61. nido 165
 62. nido 165
 63. nido 165 divino niño jesus
 64. nido 1650
 65. nido 1650
 66. nido 1651
 67. nido 1652
 68. nido 1653 jesus es mi pastor
 69. nido 1654
 70. nido 1655
 71. nido 1656
 72. nido 1656
 73. nido 1657
 74. nido 1657 ongo
 75. nido 16589
 76. nido 1659
 77. nido 166
 78. nido 166
 79. nido 166
 80. nido 1660
 81. nido 16602
 82. nido 1661 la alegria del saber
 83. nido 1662
 84. nido 1663
 85. nido 1664
 86. nido 1665
 87. nido 1666
 88. nido 16668
 89. nido 1667
 90. nido 16678
 91. nido 1668
 92. nido 1669
 93. nido 167
 94. nido 1670
 95. nido 1671
 96. nido 1672 dos de mayo
 97. nido 1673 virgen inmaculada
 98. nido 1674
 99. nido 1675
 100. nido 1676
 101. nido 1678 rayitos de luz
 102. nido 168
 103. nido 168
 104. nido 1680
 105. nido 1681
 106. nido 1682
 107. nido 1685
 108. nido 1686
 109. nido 1687
 110. nido 1688
 111. nido 1689
 112. nido 1689
 113. nido 169
 114. nido 169 señor de huanca
 115. nido 1690
 116. nido 1691
 117. nido 1691
 118. nido 1692
 119. nido 1693
 120. nido 1693
 121. nido 1694
 122. nido 1696
 123. nido 1697
 124. nido 1698 jose luis sanchez milla
 125. nido 17 niño jesus de praga
 126. nido 170
 127. nido 170 divino niño jesus
 128. nido 1703
 129. nido 1704
 130. nido 1705 mi pequeño mundo
 131. nido 1706
 132. nido 17065
 133. nido 1707
 134. nido 1708
 135. nido 171
 136. nido 171
 137. nido 1710 san francisco de asis
 138. nido 1711 pastorcitos de fatima
 139. nido 172
 140. nido 172 sagrado corazon de jesus
 141. nido 173
 142. nido 173
 143. nido 174
 144. nido 174 damaso aybar
 145. nido 175
 146. nido 175
 147. nido 175
 148. nido 176
 149. nido 176 san agustin
 150. nido 177
 151. nido 177
 152. nido 178
 153. nido 178
 154. nido 178 apumarca
 155. nido 179
 156. nido 179
 157. nido 179 huancascca
 158. nido 18 de enero
 159. nido 18 divino redentor
 160. nido 180
 161. nido 180
 162. nido 180
 163. nido 180 pitic
 164. nido 18087
 165. nido 181
 166. nido 181 cconccacca
 167. nido 181 san nicolas
 168. nido 18100
 169. nido 18109 luis german mendoza pizarro
 170. nido 18156
 171. nido 18180
 172. nido 18182 manuel saavedra lujan
 173. nido 182 ccasancca
 174. nido 182 felipe huaman poma de ayala
 175. nido 18236
 176. nido 18261
 177. nido 18288 isabel linch de rubio
 178. nido 183
 179. nido 183 maria de los angeles
 180. nido 18322 abraham lopez lucero
 181. nido 184
 182. nido 184
 183. nido 184 paccaypata
 184. nido 18432
 185. nido 185
 186. nido 185 enrico cappelletti
 187. nido 185 virgen del carmen
 188. nido 186
 189. nido 186
 190. nido 186
 191. nido 187
 192. nido 187
 193. nido 187
 194. nido 188
 195. nido 188
 196. nido 188
 197. nido 189
 198. nido 189
 199. nido 189 municipal
 200. nido 189 rosa de santa maria
 201. nido 19
 202. nido 190
 203. nido 190
 204. nido 190
 205. nido 190 san juan
 206. nido 191
 207. nido 191
 208. nido 191 acpitan
 209. nido 192
 210. nido 193
 211. nido 194
 212. nido 194 señor de los milagros
 213. nido 195
 214. nido 195 larcay
 215. nido 195 patapata
 216. nido 195-barrio aeropuerto
 217. nido 196
 218. nido 196
 219. nido 196
 220. nido 196 ccotro
 221. nido 197
 222. nido 197
 223. nido 197 jesus de belen
 224. nido 198
 225. nido 198
 226. nido 198
 227. nido 199
 228. nido 199
 229. nido 199
 230. nido 199 divina providencia
 231. nido 20
 232. nido 200
 233. nido 200
 234. nido 200
 235. nido 200
 236. nido 2006
 237. nido 201
 238. nido 201
 239. nido 201
 240. nido 201 marquecca
 241. nido 201 niño jesus de praga
 242. nido 202
 243. nido 202
 244. nido 202
 245. nido 202
 246. nido 202
 247. nido 202 niño jesus de praga
 248. nido 202 norberto briatore
 249. nido 203
 250. nido 203